Disclaimer

Deze website is ontwikkeld met behulp van verschillende experts op het gebied van suïcidepreventie. Ook is deze website gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek. Kennis over suïcidepreventie online is hierin meegenomen.

De hulporganisaties waar jestaatnietalleen.nl naar verwijst zijn met uiterste zorg uitgekozen. De ontwikkelaars van deze site zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze hulporganisaties.

Bij klachten over hulporganisaties kunt u terecht bij de organisatie zelf of bij de Nationale Ombudsman.