Hoe vaak komt suïcidaal gedrag voor?

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 14.000 suïcidepogingen behandeld in ziekenhuizen. Circa 1.500 mensen plegen daadwerkelijk suïcide. Suïcidepogingen komen relatief vaak voor onder jonge meisjes en vrouwen. Meiden tussen de 12 en 18 jaar hebben een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcidepogingen en suïcidegedachten.

Enkele cijfers uit Rotterdam In Rotterdam

(2009) heeft drie procent van de brugklassers en vier procent van de derdeklassers aangegeven ooit een suïcidepoging te hebben ondernomen. Achttien procent van de brugklassers en zeventien procent van de derdeklassers hebben er de afgelopen twaalf maanden minstens één keer aan gedacht om een einde aan het leven te maken. Meisjes doen vaker een suïcidepoging dan jongens, allochtonen vaker dan autochtonen. Ook weten we uit onderzoek van Diana van Bergen dat 19,2 procent van de Rotterdamse meiden van Hindoestaanse afkomst wel eens een suïcidepoging heeft gedaan. Dit geldt ook voor 14,6 procent van de meiden van Turkse afkomst en voor 8,8 procent van de meiden van Nederlandse afkomst. Het laagste percentage komt voor bij Marokkaanse meiden in Rotterdam: 6 procent heeft wel eens een suïcidepoging gedaan.