Waar vind je meer informatie?

Onderstaande websites bieden goede informatie voor meiden zelf en voor jou. Ook is de informatie op deze websites gebruikt voor dit boekje.

 

Suïcidaal gedrag

 

Zelfbeschadiging

 

Depressie

 

Huiselijk en seksueel geweld

 

Eergerelateerd geweld

 

Huwelijksdwang

 

Seksuele diversiteit

(homo-, lesbische, hetero-, bi- en transseksualiteit)

 

Hulpverlening