1. Wat is suïcidaal gedrag?

Als iemand zich zelf het leven ontneemt noemen we dit zelfmoord of suïcide. Suïcidaal gedrag of suïcidaliteit is een veel breder begrip. Het bestaat uit verschillende gedragingen. Het gaat om:

  • suïcidegedachten
  • suïcide-ideatie
  • suïcideplannen
  • zelfbeschadiging (automutilatie)
  • suïcidepogingen (Dijkstra, 2010).

suïcidepoging: handeling zonder dodelijk afloop, waarmee de persoon, door de verwachting van schade aan het eigen lichaam of de dood te bewerkstelligen, of door het risico daarop niet uit de weg te gaan, gewenste veranderingen probeert aan te brengen. Deze handeling is geen terugkerende gewoonte (Kerkhof, 2010 a). Dit wordt ook wel parasuïcide genoemd (Dijkstra, 2010).

Het beschadigen van het eigen lichaam wordt zelfbeschadiging genoemd of automuti­latie. Het gaat om alle gedragingen die verwondingen/letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen, zoals snijden, branden, krassen, krabben, haartrekken, hoofdbonken, voorwerpen in het lichaam brengen of schadelijke stoffen innemen.

Zowel zelfbeschadiging als een suïcidepoging zijn niet altijd gericht op het bewerkstelligen van de eigen dood. Er is in die gevallen niet altijd een doodwens (Kerkhof, 2010). Wel heeft dit gedrag als doel gewenste veranderingen aan te brengen voor de ervaren problemen (Dijkstra, 2010).